Vaheta Lustilat
Lustilast
Personal
Päevahoid
Loovringid
Sünnipäevad
Hinnakiri
Pildid
Kontakt
Registreeri_lastehoidu
 Päevahoiuteenuse hinnad:
 

Terve päev        

  Kuutasu  

Saue lapse-

vanem tasub

 

Tallinna lapse-

vanem tasub

 

Saku lapse-

vanem tasub

5 päeva nädalas        428,00 €   108,00 €   254,50 €   50,00 €
4 päeva nädalas   400,00 €     80,00 €   226,50 €   40,00 €
3 päeva nädalas   340,00 €     68,00 €   166,50 €   30,00 €
2 päeva nädalas   270,00 €     54,00 €     96,50 €   20,00 €
 
Kuutasule lisandub toiduraha 3,90€ päevas
Õigeaegsel teavitamisel puudutud päevade eest toiduraha maksta ei tule
Saku valla lapsevanematele on hoiutasu kuni 50,00€ kuus, ülejäänud tasub Saku vald
https://www.sakuvald.ee/lastehoiukohad?inheritRedirect=true
Saue valla toetus litsentseeritud lapsehoiuteenusel olevate laste vanematele on kuni 290,00€ kuus
https://www.riigiteataja.ee/akt/429122017126
Tallinna toetus litsentseeritud lapsehoiuteenusel olevate laste vanematele on kuni 173,50€ kuus https://www.tallinn.ee/Lapsehoiuteenuse-huvitamine
 
 
 
 
 
 
Lustila OÜ
reg nr 11709552
Kaselaane 15-1,
Laagri, Saue vald
76401 Harjumaa
     Telefon: 55 521 006
lustila@lustila.ee
www.lustila.ee
A/a EE381010220217629222