Vaheta Lustilat
Lustilast
Personal
Päevahoid
Loovringid
Sünnipäevad
Hinnakiri
Pildid
Kontakt
Registreeri_lastehoidu
 Päevahoiuteenuse hinnad:
 

Terve päev        

  Kuutasu  

Saue lapse-

vanem tasub

 

Tallinna lapse-

vanem tasub

 

Saku lapse-

vanem tasub

5 päeva nädalas        456,80 €   116,80 €   283,30 €   58,40 €
4 päeva nädalas   435,00 €     95,00 €   261,50 €   46,72 €
3 päeva nädalas   375,00 €     75,00 €   201,50 €   35,04 €
2 päeva nädalas   290,00 €     58,00 €   116,50 €   23,36 €
 
Kuutasule lisandub toiduraha 3,90€ päevas
Õigeaegsel teavitamisel puudutud päevade eest toiduraha maksta ei tule
Saku valla lapsevanematele on hoiutasu kuni 58,40€ kuus, ülejäänud tasub Saku vald
https://www.sakuvald.ee/lastehoiukohad?inheritRedirect=true
Saue valla toetus litsentseeritud lapsehoiuteenusel olevate laste vanematele on kuni 320,00€ kuus
https://sauevald.ee/eralasteaiad-ja-eralastehoiud
Tallinna toetus litsentseeritud lapsehoiuteenusel olevate laste vanematele on kuni 187,00€ kuus https://www.tallinn.ee/Lapsehoiuteenuse-huvitamine
 
 
 
 
 
 
Lustila OÜ
reg nr 11709552
Kaselaane 15-1,
Laagri, Saue vald
76401 Harjumaa
     Telefon: 55 521 006
lustila@lustila.ee
www.lustila.ee
A/a EE381010220217629222