Vaheta Lustilat
Lustilast
Personal
Päevahoid
Loovringid
Sünnipäevad
Hinnakiri
Pildid
Kontakt
Registreeri_lastehoidu

Päevahoid

Laps hakkab õppima kohe, sellest samast hetkest, kui ta sünnib. Ta õpib haarama, keerama, roomama, maitsma, vaatama jne. Väikelaste areng on mitte ainult näha silmaga, vaid ka kuulda kõrvaga. Me kõik etendame väga suurt ja tähtsat rolli selle väikese inimese elus, vanemad, sugulased, tuttavad, eakaaslased ja õpetajad.

Lustila aitab rõõmuga lapsevanemaid, pakkudes neile päevahoiuteenust. Päevahoiuteenust pakume lepinguliselt 2-, 3-, 4- või 5-päeva nädalas. Kui Teil on aga soov last üksikute päevade kaupa meile tuua, siis võimaldame ka seda. Võtke aga julgelt ühendust.

Meie missiooniks on pakkuda väikelastele kodusoojust, suunates nad oma ala spetsialistide abil läbi muusika, kehalise arengu ja mänguliste tegevuste tasemele, kus laps on mitmekülgne ja iseseisev ning valmis jätkama oma haridusteed.

Lustila pere peamine tegevus on mängimine, mängimine, mängimine....sest mäng ongi väikese inimese suur töö. Me õpime, laulame, tantsime, loeme, arutame, suuname, toetame, kiidame, tunnustame, kallistame ja seda kõike läbi naeratuse, soojuse ja mängu.

Meie maskotiks on lõbus lohe „LUSTU”, kes naudib lastega lustimist üle kõige maailmas.

Lustilasse toodud laps on turvalises kasvukeskkonnas ja saab õpetaja 100% lise tähelepanu, sest meil on selleks aega ja piisavalt õpetajaid (ühe õpetaja kohta mitte üle 5 lapse), kes lapsega professionaalsel tasemel tegelevad. Ruumid, mängu- ja õppevahendid, iga väiksemgi detail on kujundatud just kindla vanusegrupi (1,5-4 aastased lapsed) huve ja turvalisust silmas pidades.

Lustila õpetajad teavad, et iga laps on ainulaadne. Me toetame ja soodustame lapse loova mõtlemise arengut, seda rahulikus ja soodsas keskkonnas. Kuna vaimse arengu eelduseks on füüsiline areng, siis selleks, et saavutada parim tulemus lapse füüsilises arengus, viivad liikumis- ja muusikatunde läbi selle ala profesionaalid.

Väikelaste puhul on oluline jälgida, mida laps sööb. Lustilas pakume lastele täisväärtuslikku toitu, mille abil suurendame tema keskendumisvõimet, energiataset ja loovust. Oleme oma toitlustajaks valinud ettevõtte, kellel on arvestatav kogemus väikelaste toitlustamise vallas. Toidu valmistamisel on järgitud, et toit oleks väikelapsele eakohane, õige kaloraaziga, tasakaalustatud, annaks lapsele piisavalt vitamiine ja mineraalaineid ning oleks võimalikult vaba allergeenidest. Toidu valmistamisel on kasutatud värskeid toiduaineid, poolfabrikaatide kasutamine on viidud miinimumini. Igapäevaselt pakume lastele toidu kõrvale värskeid puu- ja juurvilju.

Lustila personal soovib ja panustab sellesse, et iga väikene Lustija oleks:
· rõõmus
· enesekindel
· julge
· uudishimulik
· rahulolev
· terve
· ja, et tal oleks omandatud kõik olulisemad oskused ümbritseva maailma paremaks mõistmiseks ja edukalt hakkama saamiseks selles maailmas.

Meie visiooniks on olla oma väikelapse vaimset ja füüsilist arengut hindavate lastevanemate seas eelistatuim lapsehoiuteenust pakkuv ettevõte.

Päevakava

  7.30 -   8.30 Laste saabumine päevahoidu, lustimine
  8.30 -   9.00 Hommikusöök
  9.00 - 10.30 Mängulised ja arendavad loovtegevused toas
10.30 - 12.00 Mängulised ja arendavad tegevused õues
12.00 - 12.30 Lõunasöök
12.30 - 12.45 Poole päeva laste koju saatmine
12.45 - 15.15 Lõunauinak
15.15 - 15.45 Virgumine ja hügieeni protseduurid
15.45 - 16.15 Õhtuoode
16.15 - 18.00 Lustimine ja kojuminek
Kaks korda nädalas toimuvad hoogsad liikumistunnid
Kaks korda nädalas toimuvad lustakad laulu- ja tantsutunnid

TOITLUSTAMINE

Tagamaks Lustila lastele tasakaalustatud, vitamiinirikka ja õige kaloraaziga toidu, oleme me oma toitlustajaks valinud Baltic Restaurants estonia AS'i.

http://www.balticrest.com/eesti/ee/about-us/catering-in-pre-school-educational-institutions/

LUSTILA KODUKORD

 • Päevahoiu kontaktandmed: www.lustila.ee; Juhataja Kaire Trei: kaire@lustila.ee; telefon 56 820 470
 • Päevahoid on avatud tööpäeviti kell 7.00 – 18.30
 • Palume päevahoiu siseruumides ja garderoobi juures välisjalanõudes mitte kõndida
 • Lapsega esmakordselt päevahoidu tulles palume leida aega lapse harjutamiseks päevahoiuga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumisaeg erinev, mis lapse individuaalsust arvestades jääb soovitavalt 1-4  nädala vahemikku
 • Enne lapse päevahoidu toomist on lapsevanem kohustatud täitma infokaardi lapse kohta, kus on muuhulgas kirjas lapse tervislikud ja käitumuslikud eripärad ning kontaktandmed
 • Kontaktandmete muutusest teavitab lapsevanem juhatajat esimesel võimalusel
 • Lapsevanemal on õigus tuua laps lasteaeda ja viia lasteaiast ära talle sobival kellaajal arvestades rühma päevakava
 • Kui laps sööb päevahoius hommikueinet, on ta rühmas soovitavalt hiljemalt kell 8.30
 • Kui laps tuuakse päevahoidu hiljem, siis on lapsevanem kohustatud sellest teavitama õpetajat telefoni teel hiljemalt 9.20, kuna 9.30 tellitakse lõunasöök ja oode
 • Soovitavalt ootame lapsevanemaid lapsele järele hiljemalt 10-15 minutit enne päevahoiu sulgemist, et lapsevanemal oleks piisav aeg õpetajaga informatsiooni vahetamiseks ning lapsel aeg iseseisvaks riietumiseks. Poole päeva laste vanemaid ootame lastele järgi peale lõunasööki kell 12.15
 • Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele päevahoiu lahtioleku ajal, on tal kohustus teavitada sellest koheselt rühma õpetajat telefoni teel
 • Lapse hilinemisest päevahoidu või puudumisest anda informatsioon sõnumiga telefonile 56 820 470

     LAPSE RIIETUMINE

 • Laps tuleb päevahoidu puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega. Riided ja jalanõud peavad olema vastavad lapse kasvule, eale ja ilmastikule
 • Soovitame kõik lapse riided ja jalanõud markeerida, vältimaks nende vahetusse minemist ja segaduse tekkimist
 • Vajalikud on vahetusjalanõud, magamisriided, õueriided, vahetusriided (pesu, särgid jm), mähkmed, kamm ja patsikummid tüdrukutele.

     LAPSE TERVIS

 • Haiget last päevahoidu tuua on keelatud
 • Õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, tugev nohu, tugev köha, silmapõletik, kõhulahtisus jms)
 • Kui lapse tervislik seisund ei võimalda õue minna koos teistega, peaks ta jääma koju
 • Kui Teie laps haigestub päevahoius, võetakse Teiega kohe ühendust, teavitatakse haigussümptomitest ning saavutatakse kellaajaline kokkulepe, mil lapsevanem viib lapse koju või raviasutusse

     KOOSTÖÖ

 • Päevahoius toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitavad õpetajad/juhtkond lapsevanemaid esiku seinal oleva stendi ja  e-maili vahendusel
 • Lapse päeva sündmuste kohta annab õpetaja lapsevanemale tagasisidet suuliselt vastavalt vajadusele ja lapsevanema soovile
 • Lapsevanem annab õpetajale teada, kui laps vajab erilist hoolt, tähelepanu või on erivajadusega
 • Teretulnud on lapsevanemate poolne tähelepanu juhtimine puudustele/ probleemidele ja omapoolsete lahenduste ning ettepanekute tegemine nende kõrvaldamiseks

SOOVITUSED LAPSEVANEMATELE

     Tutvu eelnevalt päevahoiuga

 • Lepi kokku võimalus külastada koos lapsega päevahoidu

     Tutvusta last juba aegsasti uue olukorraga

 • Räägi talle päevahoiust, uutest mängukaaslastest, toredatest tegevustest ja mängudest seal
 • Võimalda lapsel suhelda ja mängida palju oma eakaaslastega.

     Harjuta last kodus juba aegsasti uue režiimiga

 • Tutvu varakult päevahoiu päevarežiimiga
 • Jälgi, et lapse elukorraldus kodus oleks regulaarne, kindla rütmiga ja sarnane päevahoiu režiimiga
 • Hoolitse selle eest, et lapse lõunauinak toimuks iga päev samal ajal

     Toeta lapse võimet iseseisvalt tegutseda

 • Lase lapsel teha kõike, milleks ta on iseseisvalt suuteline
 • Lase lapsel kogeda, et ta saab mitmete asjadega ise hakkama
 • Märka ja kiida lapse edusamme

     Õpeta last juba aegsasti:

 • iseseisvalt lusikaga sööma
 • iseseisvalt riietuma
 • iseseisvalt käsi ning nägu pesema ja kuivatama
 • potil käima
 • enda järel mänguasju ära panema

     (Kui laps seda kõike veel ei oska, siis teie ja õpetajate koostöö tulemusel ta õpib seda)

     Võõruta lapsel juba aegsasti:

 • lutipudelist joomine uinutamisel
 • harjumus uinuda süles või kiigutades
 • harjumus mängida söögi ajal või võtta mänguasju söögilauda kaasa
 • harjumus lahkuda söögi ajal ja siis uuesti tagasi tulla

     Varu aega ja kannatust

 • Planeeri harjutamise aega nii, et ei peaks ise tööle kiirustama
 • Arvesta võimalusega, et laps võib sind alguses vajada enda kõrval (päeva lõpus soovib ta teilt rohkem tähelepanu: leidke see lisaaeg!)
 • Võimalusel jäta laps rühma terveks päevaks alles siis, kui ta on päeva esimese poolega täiesti kohanenud
 • Lapse päev ei tohiks olla harjutamise perioodil väga pikk
 • Ravi laps alati täiesti terveks ja alles siis too ta uuesti päevahoidu. Organism on siis tugevam ja uutele haigustele vähem vastuvõtlik.

     Igapäeva tähtsad asjad

 • Suhtle õpetajaga
 • Pane kappi piisav riiete varu ja vajadusel püksmähkmed
 • Soovitavalt märgista riided ja jalanõud
 • Lihtsa ja avara lõikega riiete selgapanemisega saab laps paremini hakkama
 • Teata lapse puudumajäämisest koheselt sõnumiga telefonile 56 820 470
 • Haige laps jäta koju

Lustila laste tegevuskava 

03.09 – 09.09 Tere väikesed lustijad
10.09 – 16.09 See väike lustija - olen Mina
17.09 – 23.09 Kodused tööd ja toimetamised
24.09 – 30.09 Lustilas algab värviline sügis
01.10 – 07.10 Leivanädal
08.10 – 14.10 Kodus suur on loomapere - ütleb mulle Tere! Tere!
15.10 – 21.10 Olen väike sulekera, ootan sinult mõnda tera
22.10 – 28.10 Tiirutan-keerutan prügi kotti
29.10 – 04.11 Lustilas lendlevad noodid ja tatsub lustakas tantsusamm
05.11 – 11.11 Issi, issi - oled mulle kallis
12.11 – 18.11 Püksid jalga, kampsun selga, tuttmüts pähe - õue lähen
19.11 – 25.11 Karnevalinädal
26.11 – 02.12 Muinasjutumemme saladuslikud sammud
03.12 – 09.12 Päkapikumaa on üks imeline maa - te ärge sinna kippuge, see maa on päkapikkude
10.12 – 16.12 Toimekas jõuluaeg Lustilas
17.12 – 23.12 Tore ja lahke valge pika habemega mees rõõmsaks meie lapse teeb
24.12 – 30.12 Jõulurahu ja vaikuse aeg
31.12 – 06.01 Meenutusi lustakast aastast
07.01 – 13.01 Talvelinnud, kes jäävad Lustilasse
14.01 – 20.01 Küll on tore kelguga ...
21.01 – 27.01 Mets magab lumeteki all
28.01 – 03.02 Väikese lustija 5 meelt
04.02 – 10.02 Tuli võib olla paha, tuli võib olla pai
11.02 – 17.02 Sõbrale teeme vastlasõitu
18.02 – 24.02 Mu koduke on tilluke
25.02 – 03.03 Eestimaa saab jälle vanemaks
04.03 – 10.03 Tüdrukute nädal
11.03 – 17.03 Poiste nädal
18.03 – 24.03 Lustila kevadkell teeb till-till-till
25.03 – 31.03 Lihavõttejänest oodates teeme teatrit me
01.04 – 07.04 Nalja nabani
08.04 – 14.04 Linnurahval laul on suus, sest et pungi puhkeb puu
15.04 – 21.04 Terves kehas terve vaim
22.04 – 28.04 Elan metsas, olen loom - kevaduudiseid sul toon
29.04 – 05.05 Nõia elu - see jah on üsna mõnus
06.05 – 12.05 Lustila lastel on maailma parimad emmed
13.05 – 19.05 Lustila laps on tubli liikleja
20.05 – 26.05 Vikerkaarevärviline mai
27.05 – 02.06 Lustila lapsed sammuvad suvesse
03.06 – 09.06 Päike äratab puid ja põõsaid
10.06 – 16.06 Kivil istub väike konn
17.06 – 23.06 Lepatriinu väike, särab nagu päike
24.06 – 30.06 Kirju suvi
01.07 – 07.07 Suvised mustrid kleidile
08.07 – 14.07 Suvine päike ja tuul
15.07 – 21.07 Mereranda viivad jäljed liival
22.07 – 28.07 Väikesed kalad ... mull-mull-mull
29.07 – 04.08 Kust tulid loomad loomaaeda
05.08 – 11.08 Lendab liblikas ja ronib putukas
12.08 – 18.08 Lilleline aed
19.08 – 25.08 Päike tõi soojust ja päevade sära
26.08 – 01.09 Lustila sünnipäevanädal
 
 
 
 
 
 
Lustila OÜ
reg nr 11709552
Kaselaane 15-1
Laagri, Saue vald
76401, Harjumaa
     Telefon: 55 521 006
lustila@lustila.ee
www.lustila.ee
A/a EE381010220217629222