Vaheta Lustilat
Lustilast
Personal
Päevahoid
Loovringid
Sünnipäevad
Hinnakiri
Pildid
Kontakt
Registreeri_lastehoidu
Ruumide rent:
Argipäevade õhtutel (E-R) 3 tundi 18.45 - 21.45                        40€
Nädalavahetustel ja pühadel 3 tundi                 50€
                                            lisatund            10€
Päevahoiuteenuse hinnad:

TERVE PÄEV (7.30-18.00)       

 Kuutasu    Saue linna lapsevanem tasub   Saue valla lapsevanem tasub
5 päeva nädalas 378,00 €   94,00 €   94,00 €
4 päeva nädalas 350,00 €   85,00 €   70,00 €
3 päeva nädalas 290,00 €   60,00 €   58,00 €
2 päeva nädalas 240,00 €   50,00 €   48,00 €

 POOL PÄEVA (7.30-12.30)

         
5 päeva nädalas 370,00 €   86,00 €   90,00 €
4 päeva nädalas 320,00 €   72,00 €   64,00 €
3 päeva nädalas 280,00 €   51,00 €   56,00 €
2 päeva nädalas 210,00 €   45,00 €   42,00 €
Pakume päevahoiuteenust ka üksikute päevade kaupa (päevatasu 25€)
Päevahoiutasule lisandub toiduraha: terve päev 3,50 € päevas, pool päeva 3,00 € päevas
Puudutud päevade eest, õigeaegsel teavitamisel, toiduraha maksta ei tule
Teistel omavalitsustel on toetuste summad erinevad!
Saue linna toetus litsentseeritud lapsehoiuteenusel olevate laste vanematele on 229 kuni 284 € kuus.
http://uus.saue.ee/public/files/6_%20Eralapsehoiu%20ja%20eralasteaia%20toetamise%20kord.pdf
Saue valla toetus litsentseeritud lapsehoiuteenusel olevate laste vanematele on 280,00 € kuus.
https://www.riigiteataja.ee/akt/404072014001
Saku valla lapsevanemad maksavad omaosalust 40,00 € kuus. Ülejäänud summa tasub Saku Vallavalitsus otse teenusepakkujale.
 
 
 
 
 
 
Lustila OÜ
reg nr 11709552
Tule 33, Saue linn
76505 Harjumaa
     Telefon: 55 521 006
lustila@lustila.ee
www.lustila.ee
A/a EE381010220217629222