Kesalille Lustilast

Tere tulemast meie väikesesse kodusesse Kesalille Lastehoidu! Oleme olnud pikaajaliselt lastehoiu teenust pakkuv ettevõte. Kesalille Lustila asub uues Veskimöldre elamurajoonis Alliku külas. Hoid asub kaunis, vaikses metsatuka servas. Maja on spetsiaalselt kohandatud lastehoiu tarbeks ja õueala on turvaliselt aiaga piiratud. Maja on ühekorruseline, puitelementidest välisseinte, suurepärase ventilatsiooniga ja  kvaliteetse nõuetekohase siseviimistlusega. Tallinna kesklinn asub 20 minutilise autosõidu kaugusel. Autodega on äärmiselt mugav ligipääs meile ja ka parkimise võimalus maja lähedal on olemas. Lastehoiu avarad ruumid on mõnusalt valguseküllased. Põrandaküte tagab lastele soojad mängupäevad ka külmadel talveilmadel. Meil on väike rühm, kokku 3 lapsehoidjat ja muusikaõpetaja.

Laps hakkab õppima kohe, sellest samast hetkest, kui ta sünnib. Ta õpib haarama, keerama, roomama, maitsma, vaatama jne. Väikelaste areng on mitte ainult näha silmaga, vaid ka kuulda kõrvaga. Me kõik etendame väga suurt ja tähtsat rolli selle väikese inimese elus, vanemad, sugulased, tuttavad, eakaaslased ja õpetajad.

Lustila aitab rõõmuga lapsevanemaid, pakkudes kodust, turvalist hoiukeskkonda nende väikelastele seni, kuni vanemad tööl on.
Meie missiooniks on pakkuda väikelastele kodusoojust, suunates nad oma ala spetsialistide abil läbi muusika, kehalise arengu ja mänguliste tegevuste tasemele, kus laps on mitmekülgne ja iseseisev ning valmis jätkama oma haridusteed.

Lustila pere peamine tegevus on mängimine, mängimine, mängimine….sest mäng ongi väikese inimese suur töö. Me õpime, laulame, tantsime, arutame, suuname, toetame, kiidame, tunnustame, kallistame ja seda kõike läbi naeratuse, soojuse ja mängu. Õppides me kaasame lapse erinevaid meeli – katsume, haistame, kuulame. Kordame kõike uut, mis võiks meelde jääda, kasutades selleks erinevaid põnevaid ja kaasahaaravaid tegevusi.
Meie maskotiks on lõbus, roheline, triibulise sabaga lohe „LUSTU”, kes naudib lastega lustimist üle kõige maailmas.

Lustilasse toodud laps on turvalises kasvukeskkonnas ja saab õpetaja siira tähelepanu. Iga laps saab tähelepanu ja abi niipalju, kui ta seda vajab. Ruumid, mängu- ja õppevahendid, iga väiksemgi detail, on kujundatud just kindla vanusegrupi (1,5-3,5 aastased lapsed) huve ja turvalisust silmas pidades.

Lustila õpetajad teavad, et iga laps on ainulaadne. Me toetame ja soodustame lapse loova mõtlemise arengut, seda rahulikus ja soodsas keskkonnas. Kuna vaimse arengu eelduseks on füüsiline areng, siis selleks, et saavutada parim tulemus lapse füüsilises arengus, viivad liikumis- ja muusikatunde läbi kogenenud hoidjad. Iga tegevus, mida teeme, paneb lapse silma särama ja toob naeratuse näole.

Väikelaste puhul on oluline jälgida, mida laps sööb. Lustilas pakume lastele täisväärtuslikku toitu, mille abil suurendame tema keskendumisvõimet, energiataset ja loovust. Oleme oma toitlustajaks valinud ettevõtte, kellel on arvestatav kogemus väikelaste toitlustamise terves Saue vallas. Toidu valmistamisel on järgitud, et toit oleks väikelapsele eakohane, õige kaloraaziga, tasakaalustatud, annaks lapsele piisavalt vitamiine ja mineraalaineid ning oleks võimalikult vaba allergeenidest. Toidu valmistamisel on kasutatud värskeid toiduaineid, poolfabrikaatide kasutamine on viidud miinimumini. Igapäevaselt pakume lastele toidu kõrvale värskeid puu- ja juurvilju, joogiks joome iga päev vett.

Lustila personal soovib ja panustab sellesse, et iga väikene Lustija oleks:

 • rõõmus
 • enesekindel
 • julge
 • uudishimulik
 • rahulolev
 • terve
 • ja, et tal oleks omandatud kõik olulisemad oskused ümbritseva maailma paremaks mõistmiseks ja edukalt hakkama saamiseks selles maailmas.

Meie visiooniks on olla oma väikelapse vaimset ja füüsilist arengut hindavate lastevanemate seas eelistatuim lapsehoiuteenust pakkuv ettevõte.

PÄEVAKAVA

7.30 – 8.45Laste saabumine päevahoidu, lustimine
8.45 – 9.15Hommikusöök
9.15 – 10.30Mängulised ja arendavad loovtegevused toas
10.30 – 12.15Mängulised ja arendavad tegevused õues
12.30 – 13.00Lõunasöök
13.00 – 13.15Hügieeniprotseduurid
13.15 – 15.00Lõunauinak
15.00 – 15.45Virgumine ja hügieeniprotseduurid
15.45 – 16.15Õhtuoode
16.15 – 18.00Lustimine ja kojuminek

Igapäevaselt toimuvad käelised tegelused, hommikuti võimleme.

Kaks korda nädalas toimub muusikatund muusikaõpetaja Kerliga.

LUSTILA KODUKORD

Päevahoiu kontaktandmed: www.lustila.ee; Juhataja Kaire Trei: kaire@lustila.ee; telefon 55 521 006, rühma telefon on 56358867  Päevahoid on avatud tööpäeviti kell 7.30 – 18.00 (suveperioodil 7.30 – 17.30)

Arvestades erinevate viiruste levikut, palume Lustila ruumidesse sisenemisel desinfitseerida käed ukse juures oleva ainega või pesta korrektselt käed selleks ette nähtud ruumis.

Palume välisjalanõud jalast võtta ukse juures, ruumi sisenedes.

Lapsega esmakordselt päevahoidu tulles palume leida aega lapse harjutamiseks päevahoiuga. Sõltuvalt lapse iseloomust ja käitumisest on harjumisaeg erinev, mis lapse individuaalsust arvestades jääb soovitavalt 2-3 nädala vahemikku.

Enne lapse päevahoidu toomist on lapsevanem kohustatud täitma infokaardi lapse kohta, kus on muuhulgas kirjas lapse tervislikud ja käitumuslikud eripärad ning kontaktandmed.

Kontaktandmete muutusest teavitab lapsevanem juhatajat esimesel võimalusel, et emailid jõuaksid kohale ja lapsehoidjal oleks võimalik vajadusel ühendust saada.

Lapsevanemal on õigus tuua laps hoidu hiljemalt 9:30’ks ja viia hoiust ära sulgemise ajaks.

Kui laps sööb päevahoius hommikueinet, on ta rühmas soovitavalt hiljemalt kell 8.40 .

Soovitavalt ootame lapsevanemaid lapsele järele hiljemalt 10-15 minutit enne päevahoiu sulgemist, et lapsevanemal oleks piisav aeg õpetajaga informatsiooni vahetamiseks ning lapsel aeg iseseisvaks riietumiseks. Poole päeva laste vanemaid ootame lastele järgi peale lõunasööki kell 12.45 .

Eriolukordades, kui lapsevanem ei jõua lapsele järele päevahoiu lahtioleku ajal, on tal kohustus teavitada sellest koheselt rühma õpetajat telefoni teel.

Lapse hilinemisest päevahoidu või puudumisest anda informatsioon emailile kaire@lustila.ee või sõnumiga rühma telefonile 56358867

LAPSE RIIETUMINE

 • Laps tuleb päevahoidu puhaste ja tervete riietega ning korrastatud välimusega. Riided ja jalanõud peavad olema vastavad lapse kasvule, eale ja ilmastikuoludele
 • Soovitame kõik lapse riided ja jalanõud markeerida, vältimaks nende vahetusse minemist ja segaduse tekkimist
 • Vajalikud on vahetusjalanõud, magamisriided, õueriided, vahetusriided (pesu, särgid jm), mähkmed, kamm ja patsikummid tüdrukutele.
 • Erisoovid riietuse osas palun anda hommikul hoius viibivale lapsehoidjale.

LAPSE TERVIS

 • Haiget last päevahoidu tuua on keelatud
 • Õpetajal on õigus keelduda vastu võtmast haiguse tunnustega last (palavik, tugev nohu, tugev köha, silmapõletik, kõhulahtisus jms)
 • Kui lapse tervislik seisund ei võimalda õue minna koos teistega, peaks ta jääma koju
 • Kui Teie laps haigestub päevahoius, võetakse Teiega kohe ühendust, teavitatakse haigussümptomitest ning saavutatakse kellaajaline kokkulepe, mil lapsevanem viib lapse koju või raviasutusse.

KOOSTÖÖ

 • Päevahoius toimuvatest sündmustest ja aktuaalsetest probleemidest teavitavad õpetajad/juhtkond lapsevanemaid esiku seinal oleva info ja e-maili vahendusel, samuti on meil rühma grupp loodud Facebookis messangeri näol.
 • Lapse päeva sündmuste kohta annab õpetaja lapsevanemale tagasisidet suuliselt vastavalt vajadusele ja lapsevanema soovile
 • Lapsevanem annab õpetajale teada, kui laps vajab erilist hoolt, tähelepanu või on erivajadusega
 • Teretulnud on lapsevanemate poolne tähelepanu juhtimine puudustele/ probleemidele ja omapoolsete lahenduste ning ettepanekute tegemine nende kõrvaldamiseks.

SOOVITUSED LAPSEVANEMATELE

Tutvu eelnevalt päevahoiuga

 • Lepi kokku võimalus külastada koos lapsega päevahoidu
  Tutvusta last juba aegsasti uue olukorraga
 • Räägi talle päevahoiust, uutest mängukaaslastest, toredatest tegevustest ja mängudest seal
 • Võimalda lapsel suhelda ja mängida palju oma eakaaslastega.
  Harjuta last kodus juba aegsasti uue režiimiga
 • Tutvu varakult päevahoiu päevarežiimiga (varasem tõusmine, söögi- ja magamise ajad)
 • Jälgi, et lapse elukorraldus kodus oleks regulaarne, kindla rütmiga ja sarnane päevahoiu režiimiga
 • Hoolitse selle eest, et lapse lõunauinak toimuks iga päev samal ajal – see on väga oluline

Toeta lapse võimet iseseisvalt tegutseda

 • Lase lapsel teha kõike, milleks ta on iseseisvalt suuteline
 • Lase lapsel kogeda, et ta saab mitmete asjadega ise hakkama
 • Märka ja kiida lapse edusamme

Õpeta last juba aegsasti:

 • iseseisvalt lusikaga sööma
 • iseseisvalt riietuma
 • iseseisvalt käsi ning nägu pesema ja kuivatama
 • potil käima
 • enda järel mänguasju ära panema – koristage alati koos lapsega
  (Kui laps seda kõike veel ei oska, siis teie ja õpetajate koostöö tulemusel ta õpib seda).

Võõruta lapsel juba aegsasti:

 • lutipudelist joomine uinutamisel
 • harjumus uinuda süles või kiigutades
 • harjumus mängida söögi ajal või võtta mänguasju söögilauda kaasa
 • harjumus lahkuda söögi ajal ja siis uuesti tagasi tulla
  Varu aega ja kannatust
 • Planeeri harjutamise aega nii, et ei peaks ise tööle kiirustama
 • Arvesta võimalusega, et laps võib sind alguses vajada enda kõrval (päeva lõpus soovib ta teilt rohkem tähelepanu: leidke see lisaaeg!)
 • Võimalusel jäta laps rühma terveks päevaks alles siis, kui ta on päeva esimese poolega täiesti kohanenud
 • Lapse päev ei tohiks olla harjutamise perioodil väga pikk.
 • Ravi laps alati täiesti terveks ja alles siis too ta uuesti päevahoidu. Organism on siis tugevam ja uutele haigustele vähem vastuvõtlik.

Igapäeva tähtsad asjad

 • Suhtle õpetajaga
 • Pane kappi piisav riiete varu ja vajadusel püksmähkmed
 • Soovitavalt märgista riided ja jalanõud
 • Lihtsa ja avara lõikega riiete selgapanemisega saab laps paremini hakkama
 • Teata lapse puudumajäämisest koheselt sõnumiga telefonile 56 820 470
 • Haige laps jäta koju

NB! Iga uue kuu täpse ja detailse tegevuskava saab lapsevanem oma meilile ja samuti ka lühikokkuvõte eelmisel kuul toimuvast ja tehtust. Kõikide teemade käsitlemiste juures teeme aktiivselt koostööd lastevanematega, kodudega, sest ainult nii saavad lapsed paremini teadmised kinnistatud.